IConsultable Home

Norsk English

- Forpliktede og profesjonelle utviklere

Curriculum Vitae - Emil Christopher Solli MelarPersonlig informasjon

Fødselsdato: 1981
Epost: [email protected]
Mobil: +47 46442994
Stilling: Partner og seniorkonsulent


UtdannelseArbeidserfaring

2016 - 2016
Stimline

Utvikling på deres product XOS som er deres HMI for monitorering og styring av brønnoperasjoner.
• Teknologier / språk brukt: C#, WPF, MSSQL
 
2015 - 2016
IConsultable AS

Internt prosjekt.
• Forskning på trådløse og lavstrøm sensorløsninger.
• Embedded utvikling i C, serverutvikling in C# og Node.js
 
2013 - 2015
Cameron

• Utvikling av løsninger for deres produkter og integrasjon i deres eksisterende systemer.
• C#, WPF, MSSQL
 
2012 - 2013
Prosjekt for VOCA AS

• Utvikling av "mission critical" løsninger for deres Optilift-produkt.
• C++, C++/CLI, C#, boost, WPF
 
2012 - 2012
Project for Netthandelen AS

• Utvikling av løsninger for deres varehusløsning og kundesider.
• Web Applications, .NET, C#, MSSQL
 
2011 - 2011
Prosjekt for Ventelo AS

• Applikasjon for registrering og leveranseprossesstøtte ved salg av Sip Trunk løsning.
• Webapplikasjoner, .NET, C#, MSSQL, WCF.
 
2008 - 2010
Ventelo AS

• Utvikling og vedlikehold av forskjellige .NET applikasjoner til internt bruk, videreselgere og sluttkunder.
• Webapplikajoner, WCF.
 
2007 - 2008
Kongsberg Intellifield AS [Konsulent]

Store applikasjoner og tjenester (.NET).
ASP.NET 2.0, Web Services, (C#), MSSQL 2005, Windows Forms
• Var med på arkitekturen av rammeverket til hovedapplikasjonen, og implenterer / integrerer store deler av denne.
• Satte opp fullstendig buildmiljø med CruiseControl.NET, MSBUILD-script, tilpassede MSBUILD-tasks, FxCop og tilpassede FxCop-rules.
• Vedlikehold av diverse applikasjoner.
ASP.NET 2.0, Web Services, (C#), MSSQL 2005, CE, Windows Forms.
• Build Master
 
2006 - 2007
Ventelo Norge AS

Stort integrasjonsprosjekt (.NET).
ASP.NET 2.0, Web Services, System Integration (N-Tier application development) (C#), MSSQL.
• Var arkitekt på UI.
• Scrum Master.
• Lagde fundamentet og arkitekturen for frontend-applikasjonen til Ventelo: ATLAS, som alle som utvikler UI bruker. (Logikk for loading av sider, menysystem, mange kontroller, etc.). Lagde også noen av sidene i applikasjonen.
• Lagde fundamentet for Self-service-applikasjonen for bedriftskunder: Ventelo Link.
• Lagde fundamentet for Jeeves: ”skinbar” applikasjon som er kundeweb (endring av egne data) og registreringssider, som er tilpasset hver leverandør. Lagde også mange av sidene
ASP.NET 2.0, Web Services, System Integration (N-Tier application development) (C#), MSSQL.
• Scrum Master for 10 man team.
 
2004 - 2006
Digimaker AS.
Konsulent. Storstilt integrasjonsprosjekt (.NET) for Ventelo AS.
ASP.NET, Web Services, System Integration (N-Tier application development) (C#), MSSQL.
 
2003 - 2004
FOKIS, SBUKS, Forsvaret
Utvikler
ASP, MSSQL, Oracle, MSProject, Win32 API C/C++
 
2002 - 2003
InterNova AS
Konsulent
ASP.NET, MS Access, MSSQL
 
2001 - 2002
SYSteam AS.
Utvikler / Intern support
ASP, MSSQL, C++, ASP.NET
 
2001 - 2002
Telenor Internett AS via Ajilon AS
Teknisk support (1-linje)
 


Kurs

2007 - 2007
CSM: Certified ScrumMaster med Martine Davos
2003 - 2003
1-ukeskurs i DreamWeaver MX


Referanser

Ved forespørsel.